Lege-Oharra

WEB ORRIKO LEGE-OHARRA

XEDEA

Lege-ohar honek ZUGARRAMURDIKO GARAPENA S.L. (aurrerantzean, ZUGARRAMURDIKO GARAPENA) webgunearen erabilera eta erabilera arautzen ditu.

ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren webgunean nabigatzeak ERABILTZAILE izaera ematen dio, eta berekin dakar legezko ohar honetan argitaratutako baldintza guzti-guztiak erabat eta erreserbarik gabe onartzea, eta ohartaraztea baldintza horiek aldatu ahal izango direla ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk aldez aurretik jakinarazi gabe; kasu horretan, ahalik eta lasterren argitaratu eta jakinaraziko dira.

Horregatik, komeni da edukia arretaz irakurtzea webgune honetatik eskaintzen diren zerbitzuak eta informazioa eskuratu eta erabili nahi izanez gero.

Gainera, ERABILTZAILEAK webgunearen erabilera zuzena egitera behartzen du bere burua, legeekin, fede onarekin, ordena publikoarekin, trafikoaren erabilerekin eta lege-ohar honekin bat etorriz, eta ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren edo hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galeren aurrean.

Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera berariaz debekatuta dago, eta ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk edozein unetan ukatu edo kendu ahal izango du sarbidea eta erabilera.

 

IDENTIFIKAZIOA

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako informazio hau ematen dizugu:

Titularra: ZUGARRAMUDIKO GARAPENA S.L.

Izen komertziala: ZUGARRAMURDIKO GARAPENA

IFZ: B31933658

Telefonoa: 948599223

Helbidea: Lapiztegia kalea, 1, 31710, ZUGARRAMURDI Nafarroa-Espainia

 

KOMUNIKAZIOAK

Gurekin komunikatzeko, zure eskura jartzen ditugu jarraian zehazten ditugun harremanetarako bitartekoak:

Tel.: 948599223

Emaila: c.museoa@zugarramurdi.es

ERABILTZAILEEN eta ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, aurretik zehaztutako edozein bitartekoren bidez egiten direnean, telefonoa izan ezik.

 

 

EDUKIA

Webgune honen bidez (www.turismozugarramurdi.com), ZUGARRAMURDIKO GARAPENAri buruzko datu interesgarriak ematen dira, bai eta jarduerarekin lotutako informazioa, albisteak edo web-zerbitzuak ere. Informazio hori argitaratzen den unean indarrean zegoena da.

ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk arreta berezia jartzen du webguneko informazioa zehatza izan dadin, aldizka eguneratuz eta akatsak detektatu bezain laster zuzenduz. Hala eta guztiz ere, ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk ezin du bermatu informazioa eguneratuta egotea eta une oro akatsik ez egotea.

Webgune honetan argitaratutako informazioa informatiboa baino ez da.

 

SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bere zerbitzuak sarrera librekoak eta doakoak dira. Hala ere, ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk bere webgunean eskaintzen dituen zerbitzu batzuen erabilera baldintza dezake dagokion formularioa bete ondoren.

ERABILTZAILEAK ZUGARRAMURDIKO GARAPENAri jakinarazten dizkion datu guztien benetakotasuna eta gaurkotasuna bermatzen du, eta egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra izango da.

ERABILTZAILEAK berariaz hitz ematen du ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiliko dituela eta ez dituela erabiliko, besteak beste, honako hauetarako:

 • Eduki delituzkoak, bortitzak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.
 • Sarean birus informatikoak sartzea edo ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren edo beste pertsona batzuen dokumentu elektroniko, datu edo sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak eragin, hondatu, eten edo sor ditzaketen jarduerak egitea; baita beste erabiltzaile batzuei webgunera eta bere zerbitzuetara sartzea oztopatzea ere, ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk bere zerbitzuak emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.
 • Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara edo ZUGARRAMURDIKO GARAPENA sistema informatikoen eremu mugatuetara sartzen saiatzea eta, hala badagokio, informazioa ateratzea.
 • Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak urratzea, eta ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratzea.
 • Beste edozein erabiltzaileren identitatea ordeztea.
 • Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, herritarren eskura jartzea edo beste edozein komunikazio mota, eraldatzea edo aldatzea, kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta egon ezean.
 • Publizitaterako datuak biltzea eta edozein motatako publizitatea eta edozein komunikazio bidaltzea, salmentarako edo izaera komertzialeko beste batzuetarako, aldez aurretik eskatu edo baimendu gabe.

 

 

JABETZA INTELEKTUALA

ZUGARRAMURDIKO GARAPENA webgunearen jabetza intelektuala eta industriala ustiatzeko eskubideen titularra da, eta dagokion lizentzia du.

Webguneko eduki guztiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logoak, testuak, grafikoak, ilustrazioak, argazkiak eta webgunean agertzen diren gainerako elementuak barne, kontrakoa adierazi ezean, ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren titulartasun esklusibokoak dira.

Inola ere ez da ulertuko ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk ERABILTZAILEA sartzeak eta nabigatzeak berekin dakarrenik ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk bere webgunearekin eta bertan eskainitako zerbitzuekin lotutako beste edozein eskubideri uko egitea, eskualdatzea, lizentzia ematea edo eskubide horiek osorik edo partzialki lagatzea.

Ondorioz, ez dago baimenduta egile-eskubideen abisua (“copyright”) eta ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren edo haren titularren eskubideak identifikatzeko edukietan txertatutako beste edozein datu ezabatzea, saihestea edo manipulatzea, ez eta edukietan sar daitezkeen babes-gailu teknikoak, aztarna digitalak edo informazio- eta/edo identifikazio-mekanismoak ere. Era berean, debekatuta dago web orri honetan jasotako eduki guztiak edo batzuk helburu publiko edo komertzialetarako edozein modutan aldatzea, kopiatzea, berrerabiltzea, ustiatzea, erreproduzitzea, jendaurrean komunikatzea, bigarren edo ondorengo argitalpenak egitea, fitxategiak kargatzea, postaz bidaltzea, transmititzea, erabiltzea, tratatzea edo banatzea, ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren berariazko eta idatzizko baimenik ez badago.

ERABILTZAILEAK onartzen du, beraz, web honen eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea, merkaturatzea, eraldatzea eta, oro har, beste edozein ustiapen mota, edozein prozeduraren bidez, webgunearen titularraren edo titularraren jabetza intelektualeko eta/edo industrialeko eskubideak urratzea dela.

Azken batean, webgune honetara sartzen diren ERABILTZAILEEK edukiak bistaratu eta, hala badagokio, baimendutako kopia pribatuak egin ditzakete, betiere erreproduzitutako elementuak gero hirugarrenei lagatzen ez bazaizkie, sareetara konektatutako zerbitzariei instalatzen ez bazaizkie eta inolako ustiapenik egiten ez badute.

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak ZUGARRAMURDIKO GARAPENAren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu horren erabilerak edo sarbideak erabiltzaileari horien gaineko eskubiderik ematen dionik.

Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, bai eta ustiapen-eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein egintza ere.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, ERABILTZAILEAREN eta hura ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ez eta ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk bere edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere.

ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk ez du bere gain hartzen erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jarritako materialei ematen dien erabileraren erantzukizuna, ezta material horietan oinarrituta egiten dituen jarduketena ere.

RECOGIDA DE DATOS DE MENORES

ZUGARRAMURDIKO GARAPENA no autoriza a los menores de 14 años a facilitar sus datos personales, ya sea mediante la cumplimentación de los formularios web habilitados para la solicitud de servicios, los formularios de contacto, o mediante el envío de correos electrónicos.

 

PLUGINS O COMPLEMENTOS DE REDES SOCIALES

El presente sitio web integra plugins o complementos de redes sociales tales como Facebook, Youtube y Google. Respecto a dichos plugins, el USUARIO del sitio web deberá tener en cuenta lo siguiente:

Si está registrado como usuario en la red social y al visitar el Sitio Web tiene la sesión abierta en cualquiera de estas redes sociales, al hacer “click” en sus plugins, la red social recibirá la información que le indica que ha visitado el Sitio. Además proporcionará información sobre su perfil de usuario en esa red social (nombre, email, foto, etc.).

Si no está registrado en la red social, o no tiene la sesión abierta mientras visita el Sitio Web puede ser que la red social reciba y almacene al menos su dirección IP.

Si no desea que una red social recopile los datos personales aquí detallados, ni que los comparta con nosotros ni con terceros, consulte la política de privacidad de la red social correspondiente y cierre sesión en la misma antes de visitar el Sitio Web. También podrá eliminar las cookies existentes que haya instalado la red social en su ordenador usando las funciones de su navegador.

 

SARBIDEAN ETA ERABILERAN BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Webgune honen edukia orokorra da eta helburu informatiboa baino ez du, eta ez du erabat bermatzen eduki guztietarako sarbidea, ez haren zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, ez eta helburu jakin baterako egokitasuna edo erabilgarritasuna ere.

ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk, ordenamendu juridikoak baimentzen duenera arte, baztertu egiten du honako hauetatik eratorritako mota guztietako kalte-galerengatiko edozein erantzukizun:

 • Webgunera sartzeko ezintasuna edo edukien egiazkotasunik, zehaztasunik, zehaztasunik eta/edo gaurkotasunik eza, bai eta transmititutako, zabaldutako, gordetako, eskura jarritako eta webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu diren eduki mota guztietako akatsak eta akatsak izatea ere.
 • Edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea, sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketenak.
 • Legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta lege-ohar hau ez betetzea, webgunearen erabilera okerraren ondorioz.

 

Zehazki, eta adibide gisa, ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk ez du bere gain hartzen hirugarrenen jardunen gaineko erantzukizunik, baldin eta eskubide hauek urratzen badituzte: jabetza intelektuala eta industriala, enpresa-sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak, bai eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia ere.

Era berean, ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk ez du inolako erantzukizunik webgune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrak zuzenean kudeatzen ez duen informazioari dagokionez.

Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa erabiltzaileari webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabaltzeko beste iturri batzuen berri ematea baino ez da. ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk ez du bermatzen estekatutako guneen funtzionamenduaren edo irisgarritasunaren gaineko erantzukizunik; ez ditu gune horiek bisitatzea iradokitzen, gonbidatzen edo gomendatzen, eta, beraz, ez da lortutako emaitzaren erantzule izango. ZUGARRAMURDIKO GARAPENAk ez du bere gain hartzen hirugarrenek hiperestekak ezartzeko ardura.

 

LEGEZ KONTRAKO JARDUERAK EGITEKO PROZEDURA

Edozein ERABILTZAILEK edo/eta hirugarren batek uste badu webguneko edozein eduki edo/eta edozein jarduera legez kanpo erabiltzea legez kontrakoa dela, jakinarazpen bat bidali beharko dio ZUGARRAMURDIKO GARAPENAri. Behar bezala identifikatuta eta ustezko arau-hausteak zehaztuta.

ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako informazio administratiboak ez du ordezkatzen lege, araudi, plan, xedapen orokor eta administrazio publikoetako aldizkari ofizialetan formalki argitaratu behar diren egintzen publizitate legala, horiek baitira horien benetakotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa gida gisa ulertu behar da, legezko baliorik gabe.

PRIBATUTASUN POLITIKA

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu, pribatutasun-politika barne, web orriko estekan: Pribatutasun Politika.

 

SEGURTASUN-NEURRIAK

ZUGARRAMUDIKO GARAPENAk hartutako segurtasun-neurriak DBEOren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eskatzen direnak dira.

Alde horretatik, ZUGARRAMUDIKO GARAPENAk, kontuan hartuta teknikaren egoera, aplikazio-kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak, bai eta pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako probabilitate- eta larritasun-arrisku aldagarriak ere, neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak ditu ezarrita, dagoen arriskuari egokitutako segurtasun-maila bermatzeko.

Nolanahi ere, ZUGARRAMUDIKO GARAPENAk mekanismo nahikoak ditu honako hauetarako:

 • Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia iraunkorra bermatzea.
 • Gorabehera fisiko edo teknikorik izanez gero, datu pertsonaletarako eskuragarritasuna eta sarbidea azkar berrezartzea.
 • Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri teknikoen eta antolamendukoen eraginkortasuna erregulartasunez egiaztatu, ebaluatu eta baloratzea.
 • Datu pertsonalak seudonimizatu eta zifratu, hala badagokio.

 

ZUGARRAMUDIKO GARAPENAk 2016/679 (EB) DBEOn, 3/2018 DBLOn eta gainerako araudi aplikagarrian eskatutako segurtasun-mailak hartzen ditu. Hala ere, ezin du bermatu sistemak erabat urraezinak direnik, eta, beraz, ez du bere gain hartzen hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan eragin ditzaketen aldaketek eragindako kalte-galeren erantzukizunik.

ZUGARRAMUDIKO GARAPENA, gure erakundekoak ez diren webguneetarako esteken bidez gure webgunea uztea erabakitzen badu, ez da webgune horien pribatutasun-politiken erantzule izango, ezta horiek erabiltzailearen ordenagailuan gorde ditzaketen cookien erantzule ere.

Gure politika, posta elektronikoari dagokionez, jasotzeko eskatu dituzun komunikazioak bakarrik bidaltzea da.

Mezu horiek posta elektronikoz ez jasotzea nahiago baduzu, mezu horiek ezeztatzeko eta jasotzeari uko egiteko eskubidea baliatzeko aukera eskainiko dizugu, Informazioaren Gizarterako Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen III. tituluko 22. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

 

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Baldintza hauek Europako legediak arautuko ditu, eta, kasu horretan, kontrol-agintaritzaren, AEPDren eta indarrean dagoen Espainiako legediaren mende egongo da.

Gaztelania izango da erabiliko den hizkuntza.